Statistika 2017

Výpůjčky

 

  Pro dospělé Pro mládež Ostatní dokumenty
Celkem Naučná Beletrie Naučná Beletrie AV CD-ROM časopisy
23.130 1.572 16.162 559 3.927 0 0 3.222

 Knihovní fond 

Celkem Naučná Beletrie Ostatní dokumenty Časopisy
20.613 6.200 14.413 AV CD-ROM 30
0 0

 Čtenáři 

Celkem Dospělí   Děti do 15 let
775 352 423

 Návštěvníci

Návštěvníci půjčovny Návštěvníci besed Návštěvníci internetu Návštěvníci  on-line služeb Návštěvníci
webu
10.333 2.066 5334 3.878 31.608