Statistika 2016

Výpůjčky

 

  Pro dospělé Pro mládež Ostatní dokumenty
Celkem Naučná Beletrie Naučná Beletrie AV CD-ROM časopisy
27.450 1.712 16.162 561 4.999 0 0 4.016

 Knihovní fond 

Celkem Naučná Beletrie Ostatní dokumenty Časopisy
21.416 6.281 15.111 AV CD-ROM 29
1 23

 Čtenáři 

Celkem Dospělí   Děti do 15 let
759 443 316

 Návštěvníci

Návštěvníci půjčovny Návštěvníci besed Návštěvníci internetu Návštěvníci  on-line služeb Návštěvníci
webu
8.221 2.134 680 4.223 21.193