Kontakt

Městská knihovna v Modřicích
Nám. Svobody 93
664 42 Modřice

e-mail: mkmodrice@volny.cz

tel.: 537001028

vedoucí knihovny: Mgr. Renata Pilátová
knihovnice dětského oddělení: Mgr. Eva Strnadová