Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma

Poplatek spojený s registrací

Cena legitimace při první registraci   10,--
Roční poplatek     0,--
Poplatky z prodlení - upomínky
Poplatek z prodlení    5,--
1. upomínka   30,--
2. upomínka   80,--
3. upomínka  120,--
Upomínací dopis  200,--

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.