Pasování na čtenáře

V tomto týdnu proběhlo v Městské knihovně v Modřicích pasování dětí všech prvních tříd modřické ZŠ do stavu čtenářského. Dětem gratulujeme a přejeme spoustu pěkných čtenářských zážitků!