Dětské oddělení MěK Modřice

Přes prázdniny jsme pro naše dětské čtenáře v knihovně upravili nové dětské oddělení. Z bývalé kanceláře knihovny vznikl prostor, kde si děti budou moci buďto samostatně, nebo v doprovodu rodičů prohlížet a půjčovat knihy, chystáme zde hrací koutek upravený pro maminky s našimi nejmenšími čtenáři, budou zde probíhat besedy pro školy a školky. 

Rádi bychom práci s našimi nejmenšími čtenáři dále rozvíjeli v podobě různých akcí a soutěží a uvítáme Vaše podněty a inspirace, co vše bychom v novém prostoru mohli podnikat!