Změna poplatků od r. 2012

Od 1.1.2012 je zrušen roční registrační poplatek.

Nový čtenář si při první registraci zakoupí jen čtenářskou legitimaci v hodnotě 10,-- Kč.

Nové poplatky z prodlení

1. písemná upomínka   30,-- Kč
2. písemná upomínka   80,-- Kč
3. písemná upomínka 120,-- Kč
upomínací dopis 200,-- Kč