Modřice - město v pohybu

Modřičtí patrioti si mohou v knihovně koupit za 200,-- Kč novou knihu o Modřicích.


 Z kapitol:

Historický úvod; Novodobá historie; Katastr města, krajina a její ochrana;
Modřické spolky, organizace a sdružení; Školství a vzdělávání v Modřicích;
Zdravotnictví a sociální politika města; Modřické budovy; Církevní stavby;
Významné osobnosti a události v dějinách Modřic; Kulturní a společnský život města;
Zvyky a tradice; Modřické firmy a podnikatelé, služby, obchod;
Co bychom neměli zapomenout (z modřické historie)