Komentovaná prohlídka Kostnice u sv. Jakuba v Brně

V podvečer 19. listopadu se 19 účastníků sešlo před kostelem u sv. Jakuba, aby si vyslechlo vyprávění pana ing. Svobody o postupném objevování neznámého podzemí pod kostelem.