Brněnské podzemí-Tajemství Zelného trhu

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v 17 hodin proběhla přednáška Ing. Aleše Svobody BRNĚNSKÉ PODZEMÍ - Tajemství Zelného trhu.

45 posluchačů si udělalo postupně virtuální prohlídku objevených sklepení, ale i výlet do historie tohoto náměstí ve středu Brna.