Brněnské podzemí 3 - Tajemný hrad Špilberk

Ve čtvrtek 15. 10. 2015 proběhla  přednáška ing. Aleše Svobody o historii hradu Špilberk. Přes opravdu špatné počasí byla účast překvapivě hojná (52). Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí např. o stokách a tunelech pod hradem, o uprchlých vězních z hradního vězení, o protiatomovém krytu i o budování hradní studně i o nálezech při čištění studně včetně utrhlých okovů, naházených mincí i kostry mladého muže. Opravdu lákavá byla představa možné atrakce spočívající v cestě vláčkem nedokončených tramvajových tunelem, která by byla zakončena jíszdou skleněným výtahem hradní studní až na hradní nádvoří.