Kontakt

Městská knihovna v Modřicích

Nám. Svobody 93

664 42 Modřice

 

e-mail: mkmodrice@volny.cz
tel.: 537001028

vedoucí knihovny: Mgr. Renata Pilátová
knihovnice dětského oddělení: Mgr. Eva Strnadová